Áo Dài Cách Tân "Hoa Nhỏ Mùa Xuân"

Áo dài Cách tân Cúc hồng

Áo dài cổ tròn, ráp tay lụa nhung hồng pastel, nền hồng, hoa cúc lớnBảng size:- Size A: Vòng 1: 82~86cm, Vòng 2: 64~70cm- Size B: Vòng 1: 87~96cm, Vòng 2: 71~78cm- Size C: Vòng 1: 97~100cm, Vòng 2:...

580,000₫

Áo dài Cách tân Hoa nắng

Áo dài cổ tròn, ráp tay kate silk trắng kem, nền vàng, cành hoa hồng nhíBảng size:- Size A: Vòng 1: 82~86cm, Vòng 2: 64~70cm- Size B: Vòng 1: 87~96cm, Vòng 2: 71~78cm- Size C: Vòng 1: 97~100cm, Vòn...

580,000₫

Áo dài Cách tân Cúc vàng

Áo dài cổ tròn, ráp tay satin lụa vàng, nền trắng, hoa cúc lớnBảng size:- Size A: Vòng 1: 82~86cm, Vòng 2: 64~70cm- Size B: Vòng 1: 87~96cm, Vòng 2: 71~78cm- Size C: Vòng 1: 97~100cm, Vòng 2: 79~83cm

580,000₫

Áo dài Cách tân Quả chín

Áo dài cổ tròn, ráp tay katesilk trắng kem, nền vàng, quả cherryBảng size:- Size A: Vòng 1: 82~86cm, Vòng 2: 64~70cm- Size B: Vòng 1: 87~96cm, Vòng 2: 71~78cm- Size C: Vòng 1: 97~100cm, Vòng 2: 79~...

580,000₫

Áo dài Cách tân Cúc xanh

Áo dài cổ tròn, ráp tay lụa nhung xanh cổ vịt, nền xanh ngọc, hoa cúc lớnBảng size:- Size A: Vòng 1: 82~86cm, Vòng 2: 64~70cm- Size B: Vòng 1: 87~96cm, Vòng 2: 71~78cm- Size C: Vòng 1: 97~100cm, Vò...

580,000₫

Áo dài Cách tân Hoa Nhỏ

Áo dài cổ tròn, ráp tay katesilk trắng kem, nền vàng, hoa nhí vàng 5 cánhBảng size:- Size A: Vòng 1: 82~86cm, Vòng 2: 64~70cm- Size B: Vòng 1: 87~96cm, Vòng 2: 71~78cm

580,000₫

Áo dài Cách tân Xuân Thì

Áo dài cổ tròn, ráp tay boil cam, nền trắng, cành hoa lá xanhBảng size:- Size A: Vòng 1: 82~86cm, Vòng 2: 64~70cm- Size B: Vòng 1: 87~96cm, Vòng 2: 71~78cm- Size C: Vòng 1: 97~100cm, Vòng 2: 79~83cm

580,000₫

Áo dài Cách tân Hoa niên hồng

Áo dài cổ tròn, ráp tay lụa nhung xanh ngọc, nền hồng, hoa nhỏ 5 cánhBảng size:- Size A: Vòng 1: 82~86cm, Vòng 2: 64~70cm- Size B: Vòng 1: 87~96cm, Vòng 2: 71~78cm- Size C: Vòng 1: 97~100cm, Vòng 2...

580,000₫

Áo dài Cách tân Pháo hoa

Áo dài cổ tròn, ráp tay lụa nhung đỏ đô, nền vàng, hoa pháo nhỏ nhiều màuBảng size:- Size A: Vòng 1: 82~86cm, Vòng 2: 64~70cm- Size B: Vòng 1: 87~96cm, Vòng 2: 71~78cm- Size C: Vòng 1: 97~100cm, Vò...

580,000₫
  • Giá +