Áo Dài Cách Tân

Áo dài Cách tân Cúc hồng

Áo dài cổ tròn, ráp tay lụa nhung hồng pastel, nền hồng, hoa cúc lớnBảng size:- Size A: Vòng 1: 82~86cm, Vòng 2: 64~70cm- Size B: Vòng 1: 87~96cm, Vòng 2: 71~78cm- Size C: Vòng 1: 97~100cm, Vòng 2:...

580,000₫

Áo dài Cách tân Hoa nắng

Áo dài cổ tròn, ráp tay kate silk trắng kem, nền vàng, cành hoa hồng nhíBảng size:- Size A: Vòng 1: 82~86cm, Vòng 2: 64~70cm- Size B: Vòng 1: 87~96cm, Vòng 2: 71~78cm- Size C: Vòng 1: 97~100cm, Vòn...

580,000₫

Áo dài Cách tân Cúc vàng

Áo dài cổ tròn, ráp tay satin lụa vàng, nền trắng, hoa cúc lớnBảng size:- Size A: Vòng 1: 82~86cm, Vòng 2: 64~70cm- Size B: Vòng 1: 87~96cm, Vòng 2: 71~78cm- Size C: Vòng 1: 97~100cm, Vòng 2: 79~83cm

580,000₫

Áo dài Cách tân Quả chín

Áo dài cổ tròn, ráp tay katesilk trắng kem, nền vàng, quả cherryBảng size:- Size A: Vòng 1: 82~86cm, Vòng 2: 64~70cm- Size B: Vòng 1: 87~96cm, Vòng 2: 71~78cm- Size C: Vòng 1: 97~100cm, Vòng 2: 79~...

580,000₫

Áo dài Cách tân Hoa niên xanh

Áo dài cổ tròn, ráp tay lụa nhung hồng pastel, nền xanh ngọc, hoa nhỏ 5 cánhBảng size:- Size A: Vòng 1: 82~86cm, Vòng 2: 64~70cm- Size B: Vòng 1: 87~96cm, Vòng 2: 71~78cm- Size C: Vòng 1: 97~100cm,...

580,000₫

Áo dài Cách tân Cúc xanh

Áo dài cổ tròn, ráp tay lụa nhung xanh cổ vịt, nền xanh ngọc, hoa cúc lớnBảng size:- Size A: Vòng 1: 82~86cm, Vòng 2: 64~70cm- Size B: Vòng 1: 87~96cm, Vòng 2: 71~78cm- Size C: Vòng 1: 97~100cm, Vò...

580,000₫

Áo dài Cách tân Bách Hoa Xuân ADCT2015

Áo dài cổ tròn nền hồng hoa to màu hồng lá đen, ráp tay xanh mintBảng size:- Size A: Vòng 1: 82~86cm, Vòng 2: 64~70cm- Size B: Vòng 1: 87~96cm, Vòng 2: 71~78cm- Size C: Vòng 1: 97~100cm, Vòng 2: 79...

580,000₫

Áo dài Cách tân Bách Hoa Xuân ADCT2004

Áo dài cách tân màu đỏ hoa vàng sẫm và trắng, ráp tay vàng sẫm, tà ngắn, cổ trònBảng size:- Size A: Vòng 1: 82~86cm, Vòng 2: 64~70cm- Size B: Vòng 1: 87~96cm, Vòng 2: 71~78cm- Size C: Vòng 1: 97~10...

580,000₫

Áo dài Cách tân Bách Hoa Xuân ADCT2002

Áo dài ráp tay lụa hồng nhạt, nền vàng hoa tím hồng nhỏBảng size:- Size A: Vòng 1: 82~86cm, Vòng 2: 64~70cm- Size B: Vòng 1: 87~96cm, Vòng 2: 71~78cm- Size C: Vòng 1: 97~100cm, Vòng 2: 79~83cm

580,000₫

Áo dài Cách tân Bách Hoa Xuân ADCT2001

Áo dài ráp tay katesilk trắng, nền tím họa tiết thổ cẩm dọcBảng size:- Size A: Vòng 1: 82~86cm, Vòng 2: 64~70cm- Size B: Vòng 1: 87~96cm, Vòng 2: 71~78cm- Size C: Vòng 1: 97~100cm, Vòng 2: 79~83cm

580,000₫

Áo dài Cách tân Hoa Nhỏ

Áo dài cổ tròn, ráp tay katesilk trắng kem, nền vàng, hoa nhí vàng 5 cánhBảng size:- Size A: Vòng 1: 82~86cm, Vòng 2: 64~70cm- Size B: Vòng 1: 87~96cm, Vòng 2: 71~78cm

580,000₫

Áo dài Cách tân Xuân Thì

Áo dài cổ tròn, ráp tay boil cam, nền trắng, cành hoa lá xanhBảng size:- Size A: Vòng 1: 82~86cm, Vòng 2: 64~70cm- Size B: Vòng 1: 87~96cm, Vòng 2: 71~78cm- Size C: Vòng 1: 97~100cm, Vòng 2: 79~83cm

580,000₫

Áo dài Cách tân Hoa niên hồng

Áo dài cổ tròn, ráp tay lụa nhung xanh ngọc, nền hồng, hoa nhỏ 5 cánhBảng size:- Size A: Vòng 1: 82~86cm, Vòng 2: 64~70cm- Size B: Vòng 1: 87~96cm, Vòng 2: 71~78cm- Size C: Vòng 1: 97~100cm, Vòng 2...

580,000₫

Áo dài Cách tân Pháo hoa

Áo dài cổ tròn, ráp tay lụa nhung đỏ đô, nền vàng, hoa pháo nhỏ nhiều màuBảng size:- Size A: Vòng 1: 82~86cm, Vòng 2: 64~70cm- Size B: Vòng 1: 87~96cm, Vòng 2: 71~78cm- Size C: Vòng 1: 97~100cm, Vò...

580,000₫

Áo dài Cách Tân Bách Hoa Xuân ADCT2017

Áo dài cổ tròn họa tiết hình học chân áo thổ cẩm nền vàng ráp tay màu vàng sángBảng size:- Size A: Vòng 1: 82~86cm, Vòng 2: 64~70cm- Size B: Vòng 1: 87~96cm, Vòng 2: 71~78cm- Size C: Vòng 1: 97~100...

580,000₫

Áo dài Cách tân Bách Hoa Xuân ADCT2016

Áo dài cổ tròn, tà ngắn, nền trắng, hoa nhí đỏ, ráp tay đỏBảng size:- Size A: Vòng 1: 82~86cm, Vòng 2: 64~70cm- Size B: Vòng 1: 87~96cm, Vòng 2: 71~78cm- Size C: Vòng 1: 97~100cm, Vòng 2: 79~83cm

580,000₫

Áo dài Cách tân Bách Hoa Xuân ADCT2010

Áo dài cổ tròn màu xám nhạt hoa màu trắng hồng nhạt, ráp tay màu hồng nhạtBảng size:- Size A: Vòng 1: 82~86cm, Vòng 2: 64~70cm- Size B: Vòng 1: 87~96cm, Vòng 2: 71~78cm- Size C: Vòng 1: 97~100cm, V...

580,000₫

Áo dài Cách tân Bách Hoa Xuân ADCT2005

Áo dài màu vàng sẫm, hoa tím, ráp tay màu tím nhạt, tà ngắn, cổ trònBảng size:- Size A: Vòng 1: 82~86cm, Vòng 2: 64~70cm- Size B: Vòng 1: 87~96cm, Vòng 2: 71~78cm- Size C: Vòng 1: 97~100cm, Vòng 2:...

580,000₫
  • Giá +