Áo Dài Họa Nhật Bình

Áo dài in Phụng Dương - Đỏ

Album Áo dài từ cảm hứng Hoa văn Cổ phục Việt : Họa Nhật Bình Chỉ sau một lần dạo chân tại Huế, Sumire Team đã dành ra mười lăm tháng để ấp ủ những tà áo mang theo tinh thần của nhưng nét hoa văn l...

780,000₫

Áo dài in Phụng Dương - Vàng

Album Áo dài từ cảm hứng Hoa văn Cổ phục Việt : Họa Nhật Bình Chỉ sau một lần dạo chân tại Huế, Sumire Team đã dành ra mười lăm tháng để ấp ủ những tà áo mang theo tinh thần của nhưng nét hoa văn l...

780,000₫

Áo dài in Phụng Dương - Xanh lông công

Album Áo dài từ cảm hứng Hoa văn Cổ phục Việt : Họa Nhật Bình Chỉ sau một lần dạo chân tại Huế, Sumire Team đã dành ra mười lăm tháng để ấp ủ những tà áo mang theo tinh thần của nhưng nét hoa văn l...

780,000₫

Áo dài thêu tay Chiêu Hoa - Đỏ

Album Áo dài từ cảm hứng Hoa văn Cổ phục Việt : Họa Nhật BìnhChỉ sau một lần dạo chân tại Huế, Sumire Team đã dành ra mười lăm tháng để ấp ủ những tà áo mang theo tinh thần của nhưng nét hoa văn lộ...

1,180,000₫

Áo dài thêu tay Chiêu Hoa - Hồng

Album Áo dài từ cảm hứng Hoa văn Cổ phục Việt : Họa Nhật BìnhChỉ sau một lần dạo chân tại Huế, Sumire Team đã dành ra mười lăm tháng để ấp ủ những tà áo mang theo tinh thần của nhưng nét hoa văn lộ...

1,180,000₫

Áo dài thêu tay Chiêu Hoa - Vàng

Album Áo dài từ cảm hứng Hoa văn Cổ phục Việt : Họa Nhật BìnhChỉ sau một lần dạo chân tại Huế, Sumire Team đã dành ra mười lăm tháng để ấp ủ những tà áo mang theo tinh thần của nhưng nét hoa văn lộ...

1,180,000₫
  • Giá +